รายวิชาทั้งหมด 
การสร้างรายวิชา e-Learning ด้วย moodleข้อมูล
5555555555Self enrolment
จัดการ Moodle เพื่อการเรียนการสอนข้อมูล
การเขียน Web Application เชิง DatabaseGuest accessข้อมูล
การออกแบบโปสเตอร์ให้ความรู้ ฉบับการ์ตูนGuest accessข้อมูล
Music VDO Karaoke Create จากสื่อ MultimediaSelf enrolmentข้อมูล
การออกแบบการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์Self enrolmentข้อมูล
คอมพิวเตอร์กราฟิกSelf enrolmentข้อมูล
การแข่งขันตอบคำถามออนไลน์ข้อมูล
การออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกSelf enrolmentข้อมูล
ออกแบบ LogoSelf enrolmentข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลเชิงประยุกต์ ข้อมูล
PHP WebpgramingSelf enrolmentข้อมูล
การเรียนการสอน MoodleSelf enrolmentGuest accessข้อมูล

Skip Navigation

Navigation