• ร่างกายของเราสามารถเจริญเติบโตได้ด้วย

    การแบ่งเซลล์แบบมิโตซรวมทั้งพืช ดังเช่นการเจริญเติบโตของส่วนราก ก็เกิดจาการแบ่งเซลล์ที่ปลายราก

    Self enrolmentGuest access
Skip Navigation

Navigation