การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
(5584704)

ทรานสดิวเซอร์ และตัวตรวจจับแบบต่างๆ การประยุกต์และใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ต้องควบคุมระบบการทำงานต่างๆ ควบคุมการทำงานระบบจักรกล ควบคุมระบบโทรศัพท์ควบคุมระบบสื่อสาร