Strength of Materials
(Strength of Materials)

แรงภายใน แรงเค้น ความเครียด