โครงสร้างข้อมูลเชิงประยุกต์
(โครงสร้างข้อมูลฯ)

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาและ วัฏจักรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบทำซ้ำและแบบเพิ่มเติม กลยุทธ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ กระบวนการทาง Personal Software การเขียนโปรแกรมแบบ Extreme และการเขียนโปรแกรมแบบ Agile