การออกแบบการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ออกแบบการ์ตูนล้อเลียน)

การอบมนักศึกษา "การออกแบบการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
โดยเป็นการออกแบบวาดการ์ตูนจากภาพถ่ายบุคคล หรือภาพดารา ที่ชื่นชอบ ซึ่งในการวาดออกแบบใช้โปรแกรม Illustrator ซึ่งจุดเด่นหลักของภาพการ์ตุนก็น่าจะเป็นจุดเด่นของภาพเช่นกัน ให้นักศึกษาลองดึงจุดเด่นของภาพๆนั้นออกมาแล้ว ลองวาดตมขั้นตอนที่จะสอนในการอบรมครั้งนี้