การประสานความร่วมมือในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(การประสานความร่วมมือฯ)

โพรโทคอลมาตรฐานของระบบการให้บริการผ่านเว็บ เช่น XML SOAP ebXML UDDI หรือ WSDL การโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต ส่วนประกอบมาตรฐานของระบบการให้บริการผ่านเว็บ วิธีการนำระบบการบริการผ่านเว็บในกระบวนการทางธุรกิจ