รูปภาพของAdmin User
แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย Admin User - Wednesday, 31 March 2010, 04:56PM
 

เรียนอาจารย์ผู้สร้างรายวิชา ท่านสามารถแจ้งลบรายวิชาที่ท่านต้องการยกเลิกได้ที่นี่ โดยโพส ชื่อวิชา,อาจารย์ผู้สร้าง,คณะ และสาขาวิชาที่ต้องการ ยิ้ม

ขอบคุณค่ะ

 
รูปภาพของบุษราคัม อินทสุก
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย บุษราคัม อินทสุก - Tuesday, 31 August 2010, 10:22PM
 

ขอลบรายวิชาMass Media English 1 ผู้สอนอาจารย์บุษราคัม อินทสุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ เพราะรายวิชานี้อาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผู้สอน

ขอบคุณค่ะ

.บุษราคัม อินทสุก

รูปภาพของAdmin User
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย Admin User - Wednesday, 5 January 2011, 10:38AM
 

ทำการลบรายวิชา เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ - Thursday, 25 November 2010, 02:54PM
 
แจ้งรายวิชา รอลบ ให้ใช้งานปกติครับ เอาไว้ภายใต้
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รายวิ โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ผมทำการสอนในเทอมนี้ 2/2553 ครับ

ขอบคุณครับ
อ.ศักดิ์ัย ศรีมากรณ์
รูปภาพของAdmin User
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย Admin User - Wednesday, 5 January 2011, 10:39AM
 
ทำการย้ายรายวิชา โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ไปยังหมวดหมู่สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เรียบร้อยค่ะ
รูปภาพของ
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย - Thursday, 14 July 2011, 04:57PM
รูปภาพของAdmin User
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย Admin User - Tuesday, 19 July 2011, 05:26PM
 
ลบรายวิชา ชีวเคมีพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ผู้สร้าง:อ. เยาวเรศ ชูศิริ แล้วค่ะ
Skip Navigation

Navigation