รูปภาพของPanisara Chanpala
แจ้งลบรายวิชา
โดย Panisara Chanpala - Sunday, 18 June 2017, 09:22PM
 

ขออนุญาตแจ้งลบ รายวิชาการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา อ.ปณิสรา จันทร์ปาละ เนื่องจากรายวิชานี้ เป็นหลักสูตรเก่า  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น รายวิชาการฝึกปฎิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1   คณะครุศาสตร์  สาขาหลักสูตรและการสอน คะ  ให้เหลือเพียงแค่ รายวิชาการฝึกปฎิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 เท่านั้นพอคะ   ขอบคุณมากๆ คะ

 
Skip Navigation

Navigation