•          มาตรฐานของระบบไฟฟ้า ชนิดของระบบไฟฟ้า หลักการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า  สัญลักษณ์และวงจรระบบแสงสว่างสำหรับอาคาร มอเตอร์และการควบคุม การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย อาคารชุด ระบบไฟฟ้าสำหรับธุรกิจการค้า และการออกแบบระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

 • ศึกษาสถาปัตยกรรมของพีแอลซี หลักการทำงาน การจัดระบบสัญญาณอินพุตและเอาท์พุต และการควบคุมแบบลำดับ ศึกษาชุดคำสั่งการเขียน ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมพีแอลซี และการประยุกต์ใช้พีแอลซีสำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติ

  Guest access
 •           ระบบการป้องกันไฟฟ้า ระบบการป้องกันเมื่อลัดวงจร การกำหนดค่า รีแอกแตนซ์ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร์ ฟิวส์ รีเลย์ การป้องกันระบบจ่าย ระบบส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันจากฟ้าผ่า แรงดันเกิน กระแสวิ่งไหลลงดิน และการลัดวงจรไฟฟ้า

  Self enrolment
 •         หลักการทำความเย็น    วัฏจักรการทำความเย็น คุณสมบัติของสารทำความเย็น อุปกรณ์ในระบบทำความเย็น เครื่องมือที่ใช้ในระบบเครื่องทำความเย็น  อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น  การทำงานของระบบตู้เย็น ถังน้ำเย็น ตู้แช่แข็ง ตู้ทำน้ำแข็ง  การติดตั้ง บำรุงรักษา การตรวจซ่อม และการประจุน้ำยาสารทำความเย็น 

  Self enrolmentGuest access
 • คำอธิบายรายวิชา          

  ประเภทของวัสดุ สมบัติและการเลือกใช้วัสดุ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติเชิงกลของโลหะ และอโลหะ วัสดุพอลิเมอร์ โลหะอัลลอยด์หรือโลหะผสม วัสดุเซรามิก วัสดุแม่เหล็ก วัสดุผสม เฟสไดอะแกรม การปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

  หลักการเกี่ยวกับการวัด และการควบคุม การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดกำลัง อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์การวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิการวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์หลักการ และวิธีการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติและปฏิบัติตามรายวิชา

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

  พฤติกรรมของแสง  การกำเนิดแสง กฎการส่องสว่าง การวัดการส่องสว่าง  แหล่งกำเนิดแสงและองค์ประกอบ  การเลือกใช้งาน  ชนิดและหน้าที่ของดวงโคม    การออกแบบระบบ  แสงสว่างภายในอาคารและการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร

  Self enrolment
 • คําอธิบายรายวิชา

  ปัญหาทั่วไปในระบบ ระบบการป้องกันเมื่อลัดวงจรการกาหนดค่ารีแอคแตนซ์ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร์ ฟิวส์ รีเลย์การป้องกันระบบจ่าย ระบบส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันจากฟ้าผ่า แรงดันเกิน กระแสวิ่งไหลลงดินและลัดวงจร

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

  ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟสคุณสมบัติของตัวต้านทานตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาในวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ สามเหลี่ยมกาลังไฟฟ้าการแก้เพาเวอร์เฟคเตอร์ วงจรเรโซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation