การใช้งานระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษา

1.) ต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยคลิกที่ลิงค์ "สมัครสมาชิก" แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.) ให้ตั้งชื่อ Username และ Pssword โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ(พิมพ์เล็ก) หรือตัวเลขเท่านั้น
** นักศึกษาสามารถตั้ง Username เป็นรหัสนักศึกษาได้
3.) เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำต่อไปโดยการไปตรวจสอบ e-Mail ของท่าน และยืนยันการสมัครสมาชิก
หมายเหตุ นักศึกษาควรใช้ Email ของทางมหาวิทยาลัยในการสมัคร

* การยืนยันการสมัครสมาชิก หากนักศึกษาไม่เจอเมล์ตอบกลับการยืนยัน ให้นักศึกษาเช็คที่ เมล์ถังขยะ
หากมีปัญหาในการสมัคร หรือยืนยัน โปรดติดต่อที่ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์


สำหรับอาจารย์ผู้สอน
สามารถเป็นผู้สร้างรายวิชาในระบบได้ โดยกรอก "
แบบฟอร์มสมัครเป็นผู้สร้างรายวิชา"
และนำส่งศูนย์คอมพิวเตอร์ และทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการแจ้งผลให้ท่านทราบทางที่อยู่ e-Mail ที่ท่านระบุครับ


 


      


Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา


Skip Navigation

Navigation